Polityka Prywatności

KLAUZULE INFORMACYJNE

 

1. Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z Administratorem.pdf

2. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.pdf

3. Klauzula informacyjna dla kontrahentów Administratora.pdf

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§ 1

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PR Hub Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-238), ul. Długa 16/205, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000722813, NIP 5213816797, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000,00 zł – w całości opłaconym („Administrator”).
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: info@prhub.eu lub pisemnie na wyżej podany adres z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Państwa w ramach użytkowania naszej strony internetowej, wymiany korespondencji elektronicznej, odwiedzin naszych profili na mediach społecznościowych lub zapisów do Newslettera.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by się z nami skontaktować.

 

§ 2

Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

 1. udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania zadane w wiadomości e-mail wysłanej na adres info@prhub.eu (Kontakt z Administratorem),
 2. przesłania Newslettera na wskazany przez Państwa adres e-mail (Newsletter),
 3. uzyskania informacji o użytkowaniu przez Państwa naszej strony internetowej (cookies) .

 

§ 3

Podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Kontakt z Administratorem

Są to czynności, które obejmują podjęty przez Państwa kontakt z Administratorem, zgłaszane problemy lub pytania, podejmowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który polega na możliwości udzielenia Państwu pełnej, fachowej odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Newsletter

Są to czynności obejmujące przesłanie Państwu treści najnowszych Newsletterów publikowanych przez Administratora drogą elektroniczną (e-mail). Administrator podejmuje je w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę. Jej wyrażenie jest dobrowolne i nie uzależnia możliwości korzystania z usług oferowanych przez Administratora bądź dokonania zakupu jego produktów od jej wyrażenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Jeżeli wyrazili Państwo omawianą zgodę, mają Państwo prawo wycofać ją w dowolnym momencie, poprzez udostępniony formularz, e-mail lub listownie na adres siedziby Administratora.
 2. Wypisanie się z Newslettera również może nastąpić w każdej chwili, przy użyciu linku dostępnego w stopce każdej otrzymanej przez Państwa wiadomości od Administratora.
 3. Wycofanie przez Państwa zgody może być zrealizowane w terminie do 30 dni od zgłoszenia takiego żądania.
 4. Cofnięcie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez Administratora przed jej wycofaniem.
 1. Pliki cookies

Są to czynności, które obejmują informacje o korzystaniu przez Państwa ze strony internetowej Administratora, w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

 1. Wtyczki mediów społecznościowych
  1. Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są wtyczki mediów społecznościowych z sieci Facebook (Meta Pixel), Twitter, LinkedIn, Youtube na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (jako prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. cel reklamowo-promocyjny), aby umożliwić użytkownikowi udostępnianie treści oraz dostęp do kanałów prowadzonych przez Administratora.
  2. Wtyczki oznaczone są logiem każdego z wymienionych powyżej kont portali społecznościowych. Każdy z nich posiada odrębną politykę prywatności, z której treścią zapoznać można się wchodząc na poszczególną stronę za pomocą wtyczki. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio do portalu społecznościowego z przeglądarki i integrowana ze stroną. Te informacje (w tym adres IP) są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki użytkownika na serwer danego portalu społecznościowego, gdzie kolejno są one przechowywane.
  3. Cel i zakres gromadzenia danych oraz informacje o dalszym ich przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez portale społecznościowe, a także związane z tym prawa oraz opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć na każdym z wymienionych portali. Jeśli nie chcą Państwo, aby portal społecznościowy przypisywał zebrane informacje o wizycie na naszej stronie internetowej bezpośrednio do Państwa profilu, należy uprzednio wylogować się z konta na danym portalu społecznościowym przed odwiedzeniem witryny.
  4. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

 

§ 4

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Newsletter

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres, przez który są Państwo zapisani do Newslettera, aż do momentu wyrejestrowania się. Okres ten jest niezbędny do przesłania Państwu treści Newslettera. Po upływie ww. okresu Państwa dane będą przechowywane wyłącznie, by umożliwić Administratorowi zrealizowanie określonej w RODO zasady rozliczalności (wykazanie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych).

 1. Kontakt z administratorem

Państwa dane będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień.

 1. Pliki cookies

Dane pozyskane przez Administratora z wykorzystywaniem plików cookies, przetwarzane są przez Administratora przez okres ważności danej paczki plików cookies lub do momentu, gdy Państwo usuną je ze swojej przeglądarki.

 1. Zgoda

Jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę, będą one przetwarzane do momentu jej wycofania.

§ 5

Odbiorcy danych osobowych

 1. W związku z działaniem strony i realizacją usług Państwa dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom trzecim, którymi są dostawcy wykorzystywanych przez nas systemów i rozwiązań informatycznych. Każdorazowo są to podmioty profesjonalne, które specjalizują się w świadczonych przez siebie usługach.
 2. Ujawnienie dokonane jest zawsze w ramach obowiązujących przepisów prawa i wyłącznie, po weryfikacji takiego podmiotu, pod kątem zagwarantowania przez niego wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, umożliwiających ochronę Państwa danych osobowych, a także spełnienia przez nie wymogów wskazanych w przepisach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym RODO.

 

§ 6

Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, mogą Państwo zawsze skorzystać z następujących praw, które określone zostały na gruncie RODO:
  1. prawa dostępu do swoich danych osobowych i zasad ich ochrony,
  2. prawa do sprostowania danych,
  3. prawa do usunięcia danych,
  4. prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych przez Administratora,
  5. prawa do ograniczenia przetwarzania danych, oraz
  6. prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.
 2. Z praw wskazanych powyżej mogą Państwo skorzystać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: info@prhub.eu lub pisemnie, na adres siedziby Administratora.
 3. Jeżeli uznają Państwo, że Administrator w jakikolwiek sposób naruszył zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do złożenia bezpośredniej skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Sposób składania wyżej wymienionej skargi został określony na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
 4. Określone powyżej prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych przez Administratora polega na zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu, gdy ze względu na Państwa szczególną sytuację nie chcą Państwo, by Administrator dalej przetwarzał Państwa dane w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu. W niektórych sytuacjach (np. obrona przed zgłaszanymi roszczeniami), interes Administratora może mieć pierwszeństwo wobec Państwa praw i wolności – wówczas będzie to skutkowało nieuwzględnieniem sprzeciwu.
 5. Jeżeli Państwa sprzeciw dotyczyć będzie realizowanych przez Administratora celów w zakresie marketingu, nie musi on być jakkolwiek uzasadniony i będzie zawsze uwzględniony.

 

§ 7

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W ramach wykonywania naszych usług, Administrator korzysta z narzędzi udostępnianych przez podmioty zewnętrzne, których siedziba czasem znajduje się poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. państw trzecich). Jeżeli dojdzie do takiego transferu Państwa danych osobowych, będzie to każdorazowo przeprowadzone w oparciu o reguły wskazane w prawie ochrony danych osobowych, w tym do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że kraje te zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W niezbędnych przypadkach, Administrator poinformuje Państwa o takim transferze.

§ 8

Pliki cookies

 1. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane, w szczególności małe pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym (np. laptopie, smartfonie) i obejmują korzystanie przez Państwa ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz jego rodzaju (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu itd.) oraz swój unikalny numer IP.
 2. Zazwyczaj stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na Państwa urządzeniu do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu, gdy je Państwo usuną.
 3. Administrator, jeżeli wyrażą na to Państwo swoją zgodę, przetwarza następujące rodzaje plików cookies:
  1. analityczne – ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Jeśli zablokują Państwo ten rodzaj cookies nie będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.
  2. służące do zapewnienia bezpieczeństwa – np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach profilu użytkownika;
  3. wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez Państwa ze strony internetowej Administratora;
  4. funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Państwa ustawień i personalizację interfejsu (wyglądu strony) użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego Państwo pochodzą, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. reklamowe – w celu promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń, możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Ten rodzaj cookies służy do tego, aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Państwa preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach.

Ponadto, Administrator przetwarza niezbędne pliki cookies – ten rodzaj cookies jest niezbędny do funkcjonowania strony internetowej i nie może być wyłączony w naszych systemach. Niezbędne cookies są zazwyczaj używane w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, takie jak: ustawienie opcji prywatności, logowanie się lub wypełnianie formularzy. Mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby je zablokować, jednak strona nie będzie wtedy funkcjonowała prawidłowo.

 1. Przy użyciu plików cookies Administrator może:
  1. lepiej prezentować Państwu treści udostępniane przez Administratora – należy do tego sprawdzanie, jakie rodzaje komunikatów zawarte w serwisie Administratora zostały już Państwu zaprezentowane, by nie pojawiały się one ponownie, jak również dostosowanie ich treści do Państwa zainteresowań;
  2. dbać o bezpieczne i bezawaryjne działanie serwisu internetowego oraz udostępnionych formularzy – należy do tego zabezpieczenie serwisu Administratora, m.in. przed działaniem oprogramowania automatycznie sprawdzającego zawartość serwisu, które obniżają jego sprawność;
  3. przedstawiać Państwu spersonalizowane oferty i promocje;
  4. sprawdzać statystyki dotyczące korzystania ze strony internetowej Administratora – należy do tego tworzenie anonimowych statystyk obejmujących m.in. Państwa odwiedziny i działania na stronie;
 2. Niektóre podstrony sklepu internetowego Administratora lub stosowane przez niego środki komunikacji mogą zawierać w sobie tzw. „web beacons” (elektroniczne obrazki, znane również jako „puste gify”). Pozwalają one na otrzymanie takich informacji jak np. adres IP Państwa urządzenia, numer URL strony, czas jej załadowania strony, rodzaj stosowanej przez Państwa przeglądarki internetowej, a także informacje zawarte w cookies. Ich celem jest każdorazowo ocena skuteczności prezentowanych Państwu przez Administratora reklam.
 3. W każdej chwili mogą Państwo zmienić zasady wykorzystywania cookies na Państwa urządzeniu, poprzez wybranie odpowiedniej opcji w ustawieniach wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki:
  1. Google Chrome
  2. Microsoft Edge
  3. Mozilla Firefox
  4. Microsoft Internet Explorer
  5. Opera
 4. Administrator informuje, że dostawcy przeglądarek mogą w dowolnym czasie zmienić ścieżki dostępu do ww. ustawień, wówczas muszą Państwo wyszukać ich w oparciu o wskazane wyżej hasła.
 5. Całkowite zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się przez Państwa na swoje konto w sklepie internetowym lub brak możliwości dokonania zakupu.
 6. Pliki cookies zamieszczane w Państwa urządzeniu mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców i zaufanych partnerów. Umieszczają oni w Państwa urządzeniu pliki cookies oraz zbierają informacje o Państwa aktywności w sieci w trakcie pokazywania reklam (tzw. third-party cookies).
 7. Do czasu ewentualnej zmiany opcji dotyczących plików cookies nasi partnerzy będą korzystać z technologii cookies, by przedstawiać Państwu reklamy odpowiadające Państwa aktualnym potrzebom.