Kontakt

+48 516 168 873 info@prhub.eu

Administratorem Państwa danych osobowych jest PR Hub Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-238), ul. Długa 16/205, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Czytaj więcej

PR Hub Sp. z o.o.
ul. Długa 16 lok. 205,
00-238 Warszawa
REGON: 369679419
NIP: 5213816797
KRS: 0000722813
Kapitał zakładowy: 20 000 zł
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego