Audyty komunikacyjne

Oceniamy wizerunek organizacji, identyfikujemy grupy docelowe, badamy efektywność wykorzystywanych kanałów i narzędzi. Wyciągamy wnioski, wskazujemy obszary do poprawy i udoskonalenia.

Pozwalamy lepiej zrozumieć mocne strony i słabości organizacji, aby opracować efektywną strategię komunikacji.

Wybrane projekty