Szukasz nowych wyzwań?
Zapraszamy na pokład!

Zostań New Business Managerem w PR Hub!

Co oferujemy?

Znasz tę branżę doskonale, więc wiesz, czego możesz się spodziewać. Ale być może nie wiesz, że oferujemy Ci:

 • fajną atmosferę,
 • elastyczne godziny pracy,
 • wsparcie doświadczonego zespołu,
 • niekorporacyjny klimat,
 • prześliczne widoki z okna na Stare Miasto,
 • i koniecznie kawę o poranku – od niej zaczynamy każdy dzień!

A oprócz tego – wynagrodzenie, na które masz realny wpływ, bo uzależnione od efektów.

Czego oczekujemy?

Mamy pewne oczekiwania. Szukamy osoby:

 • z doświadczeniem (min. 5 lat w branży, chętnie w agencji PR lub marketingowej),
 • z szerokim polem widzenia, czyli dobrze znającej tradycyjne i nowoczesne obszary działań marketingowych,
 • wdrożonej w najnowsze trendy, te istniejące i te nadchodzące,
 • myślącej strategicznie, czyli z potwierdzonymi sukcesami w postaci wdrożonych kampanii,
 • lubiącej wyzwania, otwartej, dobrze zorganizowanej.

Czym będziesz się zajmować?

Oczywiście tym, co najbardziej lubisz! Czyli:

 • aktywnym nawiązywaniem i podtrzymywaniem kontaktów B2B,
 • tworzeniem strategii i budżetów dla przyszłych i obecnych klientów agencji,
 • koordynacją pracy zespołu zaangażowanego w opracowywanie strategii,
 • udziałem w projektowaniu własnych programów i przedsięwzięć PR Hub,
 • współtworzeniem naszego wizerunku.

Jesteś zainteresowany?

Jeżeli tak, wyślij CV na adres e-mail: rekrutacja@prhub.eu
W tytule maila podaj nazwę stanowiska.


Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PR Hub Sp. z o.o., dalej: my.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, w związku z nadesłaniem CV, jest art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy, podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy oraz wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy. Może Pan/Pani wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podane nam dane osobowe będziemy przechowywać do momentu cofnięcia zgody lub żądania usunięcia danych, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy liczonych od dnia, w którym otrzymaliśmy CV.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do oceny Pana/Pani kandydatury. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.