Agencja PR Hub zrealizuje działania komunikacyjne dla Food Research Institute – autora badania Indeks IBŻ, sprawdzającego nastroje gospodarcze w sektorze rolno-spożywczym. Patronem inicjatywy jest Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.

PR Hub odpowiedzialna jest za komunikację z mediami oraz partnerem projektu, a także pozycjonowanie ekspertów.

Badanie* wykazało, że W związku ze spowolnieniem gospodarczym branża przetwórcza odnotowuje wyraźny spadek nastrojów. Na przestrzeni marca i kwietnia br. znacząco zmieniła się optyka firm z sektora przetwórczego co do możliwości poprawy sytuacji w najbliższych 12 miesiącach. Jak wskazuje badanie Indeks IBŻ, zrealizowane przez Food Research Institute, pomimo spadków nastrojów ok. 60 proc. ankietowanych nadal ocenia swoją sytuację finansową jako dobrą.

*Raport z 2. fali badania branży przetwórstwa rolno-spożywczego Indeks IBŻ, wykonanego na reprezentatywnej próbie przedstawicieli firm z sektora rolno-spożywczego (n=200), kwiecień 2020 r.