PR Hub wdraża działania w social mediach dla Europejskiego Stowarzyszenia Soków Owocowych (AIJN). Rozpoczynające się aktywności są uzupełnieniem realizowanej dla Stowarzyszenia ogólnoeuropejskiej inicjatywy Fruit Juice Matters skierowanej do interesariuszy i liderów opinii z dziedziny żywienia i zdrowia człowieka.
AIJN jest organizacją non-profit promującą interesy i produkty branży soków owocowych w Europie. W ramach ogólnoeuropejskiego programu Fruit Juice Matters realizowanego dla Stowarzyszenia AIJN, PR Hub ściśle współpracuje z ekspertami z opiniotwórczych ośrodków badawczych i naukowych takich jak Instytut Żywności i Żywienia, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, czy Polskie Towarzystwo Pediatryczne. W ramach projektu agencja stymuluje debatę środowisk naukowych i wspólnie z ekspertami uczestniczy w wypracowywaniu rekomendacji na temat zasad prawidłowego żywienia i roli soków w codziennej diecie.
W mijającym tygodniu działania zostały poszerzone o social media. Jako pierwszy utworzony został profil Fruit Juice Matters na portalu Facebook, za pomocą którego merytoryczne treści dotyczące soku pomarańczowego i jego wpływu na zdrowie kierowane będą do dietetyków i lekarzy aktywnych w social mediach. Treści udostępniane w ramach programu maja charakter naukowy i tworzone są we współpracy z uznanymi ekspertami z dziedziny żywienia i medycyny.
Za działania odpowiada zespół kierowany przez Martę Radomską, Account Managera.