EIT Food RIS Fellowships to program aktywizujący studentów, absolwentów i doktorantów, który ma na celu rozwój innowacji w przemyśle spożywczym przez młode talenty z 28 rynków Europy. Agencja PR Hub odpowiada za kampanię mediową i działania rekrutacyjne na 17 rynkach.

Kampania prowadzona przez PR Hub ma na celu rekrutację 40 najlepszych studentów i absolwentów pochodzących z 28 krajów na płatne staże odbywające się ramach projektu EIT Food RIS Fellowships. Projekt prowadzony jest przez Uniwersytet Warszawski, a jego partnerami są: Fundacja AZTI (Hiszpania), PepsiCo (Wielka Brytania), Puratos (Belgia), Maspex (Polska), NapiFeryn Biotech (Polska), Agricolus (Włochy) oraz dwa oddziały EIT Food – CLC North-East i CLC South.

W ramach działań realizowana jest kampania PPC, prowadzone aktywności w social mediach i na portalach specjalistycznych. Współpraca PR Hub z lokalnym oddziałem EIT Food koreluje z kluczowymi kompetencjami agencji, specjalizującej się w projektach edukacyjnych z obszaru zdrowia i żywienia, w tym w projektach realizowanych we współpracy ze środowiskami naukowymi i branżą spożywczą.

Współpraca została nawiązana w wyniku konkursu ofert.