Treści marketingowe w oznakowaniu i reklamie – warsztaty edukacyjne

STOWARZYSZENIE KRAJOWA UNIA PRODUCENTÓW SOKÓW

„Treści marketingowe w oznakowaniu i reklamie” pod takim hasłem zorganizowaliśmy pierwsze warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli firm z branży owocowo-warzywnej oraz handlu w ramach projektu System Jakości Certyfikowany Produkt (CP).

Oznakowanie produktów i ich marketingowe wyróżnienie na sklepowych półkach jest ściśle precyzowane przez przepisy prawa. Na przetwórcach i producentach produktów z owoców i warzyw spoczywa odpowiedzialność za właściwą komunikację treści prozdrowotnych do konsumentów. Wiedza na ten temat jest zatem jednym z kluczowych elementów wiarygodnej i skutecznej strategii komunikacji produktów spożywczych.

Organizowane przez nas warsztaty stanowiły platformę służącą zarówno do szczerzenia wiedzy jak i wymiany doświadczeń dla podmiotów zajmujących się produkcją i handlem w branży owocowo-warzywnej. Podczas spotkania uczestnicy omawiali kwestie dotyczące wykorzystania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych w komunikacji marketingowej. Uczestnicy warsztatów mieli okazji zapoznać się z najnowszymi wymogami prawnymi odnośnie możliwości wyróżniania właściwości prozdrowotnych produktów spożywczych. Wiedza uzyskana podczas warsztatów i przeniesiona na codzienną praktykę daje możliwości budowania wiarygodnej marki. W spotkaniu udział wzięło prawie czterdziestu przedstawicieli firm z branży owocowo-warzywnej oraz handlu.