Komunikacja biznesowa w branży przetwórczej – czyli skuteczne media relations w erze digital

Food Research Institute

Czy w dzisiejszych czasach da się i warto jeszcze prowadzić biuro prasowe? Jasne, że tak i my wiemy jak to robić! Mieliśmy okazję zaprezentować nasze kompetencje podczas realizacji projektu dla Food Research Institute.

Agencja PR Hub odpowiadała za działania komunikacyjne na rzecz badania Indeks IBŻ – wskaźnika aktywności gospodarczej w sektorze rolno-spożywczym, który umożliwia poznanie nastrojów w łańcuchu dostaw tej branży. Patronem inicjatywy jest Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.

Jako agencja public relations prowadziliśmy komunikację z mediami oraz partnerem projektu. Działania z zakresu media relations zaowocowały znaczącą liczbą publikacji w jakościowych tytułach mediowych – gospodarczych, biznesowych oraz branżowych. Rzetelna praca z dziennikarzami nadal przynosi pożądane efekty, trzeba tylko pamiętać o właściwym języku i targetowaniu komunikacji do odpowiednich dla tematyki projektu partnerów, a wtedy klasyczne media relations nadal będą efektywnym narzędziem przy budowaniu pożądanego wizerunku klienta.