Fruit Juice Matters

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Soków Owocowych (AIJN)

W ostatnich latach wiele informacji o 100% sokach owocowych i ich właściwościach zostało błędnie zinterpretowanych lub w ogóle pominiętych w debacie publicznej na temat żywienia, co spowodowało zdezorientowanie zarówno wśród specjalistów ds. ochrony zdrowia, jak i konsumentów oraz mediów. W ramach programu Poznaj Soki Owocowe (Fruit Juice Matters) prowadzonego w 14 krajach Europy przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Soków Owocowych (AIJN), w Polsce wspólnie ze Stowarzyszeniem Krajową Unią Producentów Soków (KUPS) pracujemy nad budowaniem pola do debaty na temat soków ze środowiskiem dietetyków, pediatrów, lekarzy pierwszego kontaktu i środowiskiem naukowym.

Nasza strategia obejmuje nie tylko szeroki wachlarz działań informacyjno-edukacyjnych, ale także komunikację do interesariuszy i opinii publicznej. Ściśle współpracujemy z ekspertami z renomowanych ośrodków badawczych i naukowych takich jak Instytut Żywności i Żywienia, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, czy Polskie Towarzystwo Pediatryczne. Aranżujemy obecność ekspertów w kluczowych mediach, w tym medycznych i na najważniejszych kongresach w kraju. Tworzymy wspólne publikacje z opiniotwórczymi ośrodkami, instytutami i uczelniami oparte na badaniach naukowych. Dostarczamy wyniki badań naukowych, inspirujemy i wspólnie z ekspertami stanowimy istotny głos w debatach, panelach, dyskusjach i wypracowywaniu rekomendacji na temat zasad prawidłowego żywienia i roli soków w codziennej diecie.