Ekspercka wiedza, międzynarodowe doświadczenie

CORDIA POLSKA

Cordia to wiodący deweloper na Węgrzech z 15-letnim doświadczeniem, który od 2014 r. działa również w Polsce. Atutem firmy jest jej wyjątkowy w skali całego rynku know-how, który wynika zarówno z wysokiej specjalizacji, jak i ze wsparcia merytorycznego ze strony właściciela – międzynarodowej grupy Futureal, lidera na rynku CEE.

To właśnie na wiedzy i doświadczeniu Cordia opiera się strategia komunikacji firmy, która stanowi również fundament prowadzonych przez nas działań z zakresu media relations. Naszym celem jest budowanie świadomości marki Cordia Polska w powiązaniu z jej doświadczeniem międzynarodowym. Plasujemy w mediach ekspertów firmy, dbamy o odpowiednią ekspozycję inwestycji, a także o pozycjonowanie dewelopera w sieci przy użyciu optymalnych narzędzi.

PR Hub jest partnerem Cordia Polska również w obszarze public affairs – dbamy o otwartą, bieżącą komunikację ze wszystkimi interesariuszami firmy, budując jej trwałe relacje z otoczeniem.