Dokąd tupta nocą jeż? Akcja CSR dla Cordia Polska

Cordia Polska

Dokąd tuptają jeże w Krakowie? Zapewne do jednego z kilkudziesięciu domków, które w listopadzie 2019 r. postawiliśmy dla nich wraz z naszym klientem – firmą deweloperską Cordia Polska.

Domki dla jeży stanęły na krakowskich Grzegórzkach w ramach akcji CSR, w którą zaangażowaliśmy lokalną społeczność i kluczowe dla niej organizacje – Stowarzyszenie Zielone Grzegórzki oraz Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Miejsca, w których powinny stanąć schronienia dla jeży, wskazali nam sami mieszkańcy dzielnicy. To oni zaznaczali na specjalnie przygotowanej w tym celu mapce lokalizacje, w których kiedyś zaobserwowali obecność kolczastych ssaków. Chociaż jako agencja PR zapytanie skierowaliśmy do mieszkańców Grzegórzek, odpowiedziały na nie licznie osoby z całego Krakowa. W ciągu zaledwie 10 dni od ogłoszenia akcji w czerwcu tego roku, na mapce pojawiło się aż 200 znaczników. Miesiąc później było ich już blisko 500.

Dzięki szeroko zakrojonym działaniom public relations, akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem lokalnych mediów.