Czym skorupka za młodu nasiąknie

PR HUB I DZIAŁANIA EDUKACYJNE W SZKOŁACH W RAMACH PROJEKTU „5 PORCJI WARZYW, OWOCÓW LUB SOKU”

PR Hub był odpowiedzialny za zaplanowanie i realizację programu edukacyjnego skierowanego do szkół podstawowych na terenie całego kraju – 5 porcji zdrowia w szkole. Celem projektu była edukacja dzieci na temat zasad zdrowego żywienia, w szczególności nt. roli, jaką w codziennym odżywianiu pełnią warzywa, owoce i ich przetwory. Zespół PR Hub wraz z zespołem specjalistów z zakresu metodyki i dietetyki, opracował materiały merytoryczne zgodne z aktualnymi wytycznymi żywieniowymi sformułowanymi przez uznane jednostki zajmujące się żywieniem i ochroną zdrowia. Materiały umożliwiały nauczycielom przeprowadzenie angażujących zajęć tematycznych, podczas których uczniowie poszerzali swoją wiedzę na temat zdrowego stylu życia i zbilansowanej diety.
W wyniku podjętych działań w 2018 r. do programu zgłosiło się aż 5 255 placówek z całej Polski (12 227 klas), z których nadesłano blisko 1 000 prac konkursowych.
PR Hub dołożył wszelkich starań, aby uzyskać patronaty Instytucji, dla których zdrowie społeczeństw jest istotnym elementem strategii działań. Program „5 porcji zdrowia w szkole” uzyskał patronat: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rzecznika Praw Dziecka, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Instytutu Żywności i Żywienia, Ośrodka Rozwoju Edukacji, lokalnych Kuratoriów Oświaty, Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, a także Studenckiego Koła Naukowego Dietetyki Pediatrycznej (CM UJ).