Autorskie projekty edukacyjne

PR Hub i Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

PR Hub i Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podjęli współpracę w zakresie działalności naukowo-badawczej. Celem działania jest stworzenie autorskich projektów edukacyjnych z obszaru zdrowia i żywienia człowieka opartych na dowodach naukowych.

Nawiązanie współpracy z Wydziałem Nauki o Zdrowiu WUM jest konsekwencją przyjętej przez PR Hub filozofii, zakładającej że poza działalnością komercyjną, będziemy realizować własne, niezależne inicjatywy edukacyjno-informacyjne. Partnerstwo z WUM to pierwszy krok do realizacji tego założenia. W pierwszym etapie współpracy powstaną cztery projekty edukacyjne. Wszystkie inicjatywy realizowane będą w oparciu o wiedzę naukową ekspertów uczelni. Poprzez tę współpracę chcemy nie tylko zwrócić uwagę na ważne kwestie związane ze zdrowiem i żywieniem człowieka, ale również uporządkować oraz wzbogacić o dane naukowe funkcjonującą w przestrzeni publicznej wiedzę z tego zakresu.