Akademia Bezpiecznego Puchatka

Program edukacyjny o tematyce bezpieczeństwa realizowany dla marki Puchatek

„Akademia Bezpiecznego Puchatka” to największy w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa skierowany do I klas szkół podstawowych w całej Polsce. Organizowany jest od 9 lat przez markę Puchatek w ramach działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Projekt jest realizowany we współpracy z Wydziałem ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Wydziałem ds. Profilaktyki w Ruchu Drogowym Komendy Głównej Policji. Patronem Honorowym akcji jest Komendant Główny Policji.

W ramach cyklicznej akcji jesteśmy odpowiedzialni za rekomendowanie, pozyskiwanie i współpracę z ekspertami programu – dyrektorami szkół, psychologami, ratownikami medycznymi oraz z Zespołem Prasowym Komendy Głównej Policji. Prowadzimy dialog z mediami ogólnopolskimi i regionalnymi, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestię bezpieczeństwa najmłodszych. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu i współpracy do tej pory w programie wzięło udział łącznie około 1 750 000 dzieci.