5aDay

„AIAM5” czyli XIII Międzynarodowy Kongres Promocji Warzyw i Owoców

Pięć razy dziennie – tak często według zaleceń ekspertów i dietetyków powinniśmy jeść owoce i warzywa. Jednak ich spożycie na całym świecie wciąż jest bardzo niskie, a w Polsce wynosi około 280 gramów na osobę na dzień, dlatego jako firma dobrze znająca specyfikę branży spożywczej zaangażowaliśmy się w „AIAM5” czyli XIII Międzynarodowy Kongres Promocji Warzyw i Owoców, który w 2017 roku po raz pierwszy, pod patronatem Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS), odbył się w Polsce. Kongres stanowi unikalną platformę wymiany wiedzy, doświadczenia i pomysłów pomiędzy specjalistami z zakresu żywienia, przetwórstwa, handlu i promocji. Inicjatywa odbywa się cyklicznie, co roku w innym kraju i łączy świat nauki, ustawodawców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe.

W ramach strategii promocji wydarzenia byliśmy odpowiedzialni za szeroką komunikację inicjatywy, współpracę z ekspertami merytorycznymi, organizację biura prasowego, pozyskiwanie patronatów, aranżowanie wywiadów, inicjowanie tematów i kontekstów do debaty opiniotwórczych środowisk.

Bezpośrednim rezultatem wspólnych działań było podpisanie przez przedstawicieli 21 państw członkowskich sojuszu AIAM5 Deklaracji na rzecz wspierania oraz promowania idei spożycia warzyw i owoców oraz – po raz pierwszy w historii Kongresu – także soków, jako niskoprzetworzonych produktów owocowych.