Public Affairs

Pozytywne relacje z kluczowymi dla firmy grupami otoczenia sprzyjają rozwojowi jej działalności i mają kluczowe znaczenie dla budowania pozytywnego wizerunku w otoczeniu rynkowym.
Poprzez skuteczne działania public affairs kreujemy długotrwałe i obopólnie korzystne relacje pomiędzy organizacją, a grupą interesariuszy.

Public Relations

Połączenie wieloletniego i wszechstronnego doświadczenia zespołu, wielowątkowej ekspertyzy liderów opinii w danej branży oraz dostęp do najnowszych wyników badań konsumenckich sprawia, że nasz głos jest ważny i słyszalny w debacie publicznej. Podejmujemy ważne i często trudne tematy, prowadząc komunikację z szeroką opinią publiczną, tak aby budować wizerunek organizacji w oparciu o jej wartości.

PR korporacyjny – budujemy pozytywny wizerunek organizacji w oparciu o jej DNA i znajomość otoczenia rynkowego, stwarzamy możliwości, współpracujemy z liderami opinii i kluczowymi dla firmy grupami otoczenia.

PR produktowy – kreujemy wizerunek marek zarówno na polskim jak i na zagranicznych rynkach.

Media relations – poprzez odpowiednio sprofilowane komunikaty i relacje z dziennikarzami docieramy do kluczowych dla klienta grup docelowych.

Blogosfera – w zależności od wyznaczonych celów nawiązujemy współpracę z wybranymi blogerami i liderami opinii, tak, aby w angażujący sposób przekazać kluczowe dla marki informacje.

Eventy – organizujemy spotkania z mediami, liderami opinii, blogerami, klientami.

CSR

Wierzymy, że społeczna odpowiedzialność biznesu powinna być na stałe wpisana w działalność organizacji, która w swojej strategii uwzględnia nie tylko cele biznesowe ale także adresuje potrzeby społeczne.

Planujemy i wspieramy działania, które budują wizerunek firmy, realizując jednocześnie ważne cele społeczne.

Zarządzanie kryzysem

Oswajamy „czarne łabędzie”*. Wspieramy w skutecznym zarządzaniu ryzykiem, wykorzystujemy zaawansowane narzędzia identyfikowania obszarów kryzysogennych w otoczeniu biznesu. Rozumiemy rolę i ściśle współpracujemy w kryzysie z liderami opinii ważnymi z punktu widzenia organizacji oraz kluczowymi grupami otoczenia. Oferujemy usługi komunikacji kryzysowej na najwyższym poziomie: obsługę sztabu kryzysowego i biura prasowego. Prognozujemy zmiany w wizerunku organizacji po kryzysie i neutralizujemy potencjalne skutki kryzysu. Działamy szybko i skutecznie.

*Czarny łabędź – sytuacja nieprzewidywalna o charakterze skrajnym, może być zarówno pozytywna jak i negatywna. Zwykle jest wysoce kryzysogenna.

Doradztwo strategiczne

Analiza rynku – szczegółowo analizujemy rynek i przyglądamy się otoczeniu konkurencyjnemu organizacji oraz jej mocnym i słabym stronom.

Badania – tworząc strategię komunikacji i doradzając w kwestiach biznesowych opieramy się na wynikach badań najbardziej prestiżowych instytucji badawczych.

Eksperci – do każdego projektu dedykujemy zewnętrzną radę ekspertów, do której zapraszamy najlepszych specjalistów z rynku. Dzięki ich doświadczeniu i wiedzy możemy jeszcze skuteczniej realizować cele biznesowe klientów.

Budowanie strategii – budując strategię biznesową firmy precyzyjnie określamy jej sytuację wyjściową, identyfikujemy kluczowe czynniki sukcesu organizacji, kreujemy możliwości oraz wytyczamy kierunki działania.

Influencer marketing

Wykorzystujemy influencer marketing jako element budowania wizerunku marek i długotrwałego zaangażowania grupy docelowej. Współpracujemy z szeroką bazą liderów opinii w promocji produktów i usług naszych klientów. Wierzymy, że ten element strategii to skutecznie narzędzie, przy pomocy którego można zarówno zwiększyć sprzedaż, jak i rozpoznawalność marki. Posługujemy się stałym monitoringiem efektów działań.