PR Hub Sp. z o.o.

ul. Długa 16 lok. 205
00-238 Warszawa

+48 516 168 873

Chcesz nam zadać pytanie? Napisz: info@prhub.eu

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PR Hub Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Długa 16 lok. 205 (00-238 Warszawa) dalej: my.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby udzielić odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytania, a następnie – w zależności od potrzeb – podjąć dalsze działania zgodnie z Pana/Pani życzeniem. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytania lub podjęcia działań zgodnie z Pana/Pani życzeniem.

Jesteśmy uprawnieni do przekazywania Pani/Pana danych osobowych następującym grupom odbiorców: naszym pracownikom, stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym oraz innym odbiorcom, jeżeli wynika to z przepisów prawa lub jest niezbędne do podjęcia działań zgodnie z Pana/Pani życzeniem.

Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na przesłane pytanie. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

Chcesz nam wysłać CV? Napisz: rekrutacja@prhub.eu

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PR Hub Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Długa 16 lok. 205 (00-238 Warszawa), dalej: my. Jesteśmy uprawnieni do przekazywania Pani/Pana danych osobowych naszym pracownikom oraz stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, w związku z nadesłaniem przez Pan/Panią CV, jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby dokonać oceny Pana/Pani kandydatury w ramach rekrutacji, które będziemy przeprowadzać w przyszłości. Podane nam dane osobowe będziemy przechowywać do momentu wyrażenia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy liczonych od dnia, w którym otrzymaliśmy Pana/Pani CV.

Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do oceny Pana/Pani kandydatury. Konsekwencją braku podania danych osobowych jest niemożność wzięcia udziału w prowadzonych przez nas postępowaniach rekrutacyjnych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Formularz kontaktowy