PR Hub Sp. z o.o.

ul. Długa 16 lok. 205
00-238 Warszawa

+48 516 168 873

XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, nr KRS 0000722813
NIP: 521-38-16-797
Kapitał zakładowy: 20 tys. PLN całkowicie opłacony

Chcesz nam zadać pytanie? Napisz: info@prhub.eu

Administratorem Twoich danych osobowych jest PR Hub Sp. z o.o. Twoje dane przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na wysłane do nas zapytanie lub podjąć dalsze działania zgodnie z Twoim życzeniem. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej.
Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to potrzebne do udzielenia Ci odpowiedzi lub podjęcia działań zgodnie z Twoim życzeniem. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.
Twoje dane przekazujemy naszym dostawcom usług IT: hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej.
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Ciebie wszelkich danych jest dobrowolne, ale konieczne żebyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Chcesz nam wysłać CV? Napisz: rekrutacja@prhub.eu

Administratorem Twoich danych osobowych jest PR Hub Sp. z o.o. Twoje dane przetwarzamy, aby podjąć działania zmierzające do zawarcia umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia lub wypełnić ciążący na nas obowiązek zbierania danych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy.
Jeśli wyślesz nam CV, które zawiera więcej informacji, niż wynika to z przepisów prawa pracy, lub w szerszym zakresie, niż jest to potrzebne do zawarcia umowy, oznacza to wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby oceny Twojej kandydatury.
Podanie danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy jest konieczne, aby dokonać oceny Twojej kandydatury. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż przez 12 miesięcy od momentu, w którym otrzymaliśmy Twoje CV. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.
Twoje dane przekazujemy naszym dostawcom usług IT: hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej.
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Formularz kontaktowy

[contact-form-7 id=”6982″]